Organisation


Kontaktpersoner

Dessa personer kan du kontakta inom respektive område för
att få den information du söker:

Område Namn Telefonnummer
Trial motor Mats Ohlsson Lindroos +46 150 31107
Enduro Patrik Sjöberg  
Bilsport Bo Gustafsson  
Hemsidan Björn Bergqvist  

 


Styrelsen 2014

Ordförande Mats Ohlsson Lindroos
Vice ordförande Björn Fält
Sekreterare Majvor Sjöberg
Kassör Mikael Kvarnström
Ledamöter Bo Sjöberg
Erik Jonsson
Thore Karlsson
Suppleanter Johan Fredriksson
Patrik Sjöberg
Revisorer Guy Larsson
Valdemar Jansson
Revisorsuppleant Gustaf Hermelin
Valberedning Guy Larsson
Gustaf Hermelin
Magnus Liljeblad
Kontaktmän
MC-motor
folkrace
enduro

Mats Ohlsson
Bo Gustafsson
Patrik Sjöberg
Repr. Bygdekommittén Clas Liljeblad
Suppl. Bygdekommittén Björn Fält
Miljöombud Guy Larsson
Firmatecknare Mats Ohlsson
Mikael Kvarnström
Thore Karlsson